in

Xem video[requested]

Chủ đề: Tại sao Jimin lại hát Fake Love như này nhỉ?
Nguồn: theqoo

Đoạn 1.55 và 3.20

Đoạn 2.05

Tui chỉ mong ảnh hát điệp khúc theo giai điệu ban đầu thôi. Cũng biết là bài hát được remix lại nhưng đây chẳng phải là adlib mà là hét toáng lên ý

Khác

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

Chủ đề: Fansite nổi tiếng của NCT Mark retwe…

Chủ đề: Fansite nổi tiếng của NCT Mark retwe…

7 IDOL HÁT CA ĐÃ GIỎI, ĐÓNG PHIM CÀ…

7 IDOL HÁT CA ĐÃ GIỎI, ĐÓNG PHIM CÀ…