[VIÊN NGỌC VISUAL YOUNGHOON (THE BOYZ) ĐANG CHỜ MỘT NGÀY BÙNG NỔ TẠI KPOP]

[VIÊN NGỌC VISUAL YOUNGHOON (THE BOYZ) ĐANG CHỜ MỘT NGÀY BÙNG NỔ TẠI KPOP]

Nam thần tượng đang cùng nhóm quảng bá cho “REVEAL” trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

[VIÊN NGỌC VISUAL YOUNGHOON (THE BOYZ) ĐANG CHỜ MỘT NGÀY BÙNG NỔ TẠI KPOP] 1

Bạn thấy sao ?

Trả lời

Đề tên một diễn viên mà bạn yêu thích nhưng mãi không hot!

Đề tên một diễn viên mà bạn yêu thích nhưng mãi không hot!

Vũ điệu rửa tay của Lifebuoy cũng cute nhỉ? Chà qua chà lại, quay trái quay phải cũn…

Vũ điệu rửa tay của Lifebuoy cũng cute nhỉ?