in

[Từ blogger] Hôm qua vừa trở thành người đại diện khu vực châu Á…

[Từ blogger]

Hôm qua vừa trở thành người đại diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Calvin Klein, hôm nay Lâm Doãn đã cùng Calvin Klein chấm dứt hợp đồng, trở thành người đại diện chấm dứt hợp đồng nhanh nhất. Ngay sau đó, có fan Trương Nghệ Hưng đã mắng Lâm Doãn

Loading...


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

7 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

#Tin_tức Vương Nhất Bác ở sân bay, vì fan khá đông dẫn đến hơi…

#Tin_tức Vương Nhất Bác ở sân bay, vì fan khá đông dẫn đến hơi…

Thảm hoạ chìm tàu Kursk năm 2000, nỗi đau của nước Nga được tái…

Thảm hoạ chìm tàu Kursk năm 2000, nỗi đau của nước Nga được tái…