in

Toàn án Quận Seoul bác bỏ đơn kháng cáo của LM Ent liên quan…

Toàn án Quận Seoul bác bỏ đơn kháng cáo của LM Ent liên quan đến hợp đồng của công ty với Kang Daniel. Tòa vẫn quyết định chấp nhận đình chỉ hợp đồng giữa Kang Daniel với LM.


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Các trang phục độc đáo trong cuộc thi Miss Grand Thái Lan Có thể…

Các trang phục độc đáo trong cuộc thi Miss Grand Thái Lan Có thể…

[CJ VIETNAM “THẢ THÍNH” MỘT SỰ KIỆN ĐƯỢC GỌI LÀ “SỰ KIỆN LỚN NHẤT…

[CJ VIETNAM “THẢ THÍNH” MỘT SỰ KIỆN ĐƯỢC GỌI LÀ “SỰ KIỆN LỚN NHẤT…