in

Tình nghĩa chị em có chắc bền lâu??? Có thím nào nhìn thấy bản…

Tình nghĩa chị em có chắc bền lâu??? Có thím nào nhìn thấy bản thân mình và các chuỵ em bạn dì khác trong bức hình không :)))))))

Klq nhưng chắc kiếp trước Hải Triều mắc nợ BB Trần nhiều lắm nên kiếp này cứ hở ra là lại bị dìm hàng như vậy 🤣🤣🤣

(Ảnh: BB Trần)

Loading...


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

#cfs17098 “Vài lời gửi đến nội dung mv “”Anh ơi ở lại”” và những…

#cfs17098 “Vài lời gửi đến nội dung mv “”Anh ơi ở lại”” và những…

Sau màn tập Yoga trong chùa cách đây không lâu. Thư Dung lại cố…

Sau màn tập Yoga trong chùa cách đây không lâu. Thư Dung lại cố…