in

#Tin_tức SINA TÀI CHÍNH CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHẤT TRUNG QUỐC…

#Tin_tức

SINA TÀI CHÍNH CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHẤT TRUNG QUỐC NĂM 2019!

1. Mã Hóa Đằng – tập đoàn Tencent / Đằng Tấn – 2260.4 ức

2. Jack Ma – tập đoàn Alibaba – 2206.1 ức

3. Hứa Gia Ấn – tập đoàn EVERGRANDE – 2079.1 ức

4. Vương Kiện Lâm / Vương Tư Thông – tập đoàn Vạn Đạt – 1499.1 ức

5. Dương Huệ Nghiên – tập đoàn Country Garden / Bích Quế Viên – 1328.1 ức

6. Gia tộc Hà Hưởng Kiện – tập đoàn Media – 1092.1 ức

7. Đinh Lỗi – NetEase – 939.8 ức

8. Vương Vệ – SF Express – 884 ức

9. Lôi Quân / Trương Đồng – Xiaomi – 816.6 ức

10. Trương Nhất Âu – ByteDance – 770 ức

P/s: đơn vị tính: 1 ức = 100 triệu tệ.


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Bình Luận

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0
Bài báo: Cập nhật về SHINee Minho kể từ khi nhập ngũ… ‘vẻ điển…

Bài báo: Cập nhật về SHINee Minho kể từ khi nhập ngũ… ‘vẻ điển…

EXID chính thức comeback với MV ” ME & YOU” Theo chia sẻ đây…

EXID chính thức comeback với MV ” ME & YOU” Theo chia sẻ đây…