in

THÒI GIAN NÀY KHÔNG THÍCH HỢP ĐỂ RIHANNA VÀ DRAKE KẾT HỢP CÙNG NHAU.…

THÒI GIAN NÀY KHÔNG THÍCH HỢP ĐỂ RIHANNA VÀ DRAKE KẾT HỢP CÙNG NHAU.

Khi được hỏi về việc hợp tác với Drake trong album mới thì Rihanna xác nhận “ Thời gian này thì không thích hợp, tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tôi có thể collab với Drake nhưng chắc chắn không phải trong album này”


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

3 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

[FAN PHÁT HIỆN RA TỪ ĐẦU NĂM 2019 ĐẾN NAY, MV NÀO CỦA CÁC…

[FAN PHÁT HIỆN RA TỪ ĐẦU NĂM 2019 ĐẾN NAY, MV NÀO CỦA CÁC…

Kim Sang Kyo – Người đầu tiên tố cáo Seungri và Burning Sun bị…

Kim Sang Kyo – Người đầu tiên tố cáo Seungri và Burning Sun bị…