in

“Tháng này nhất định đạt target” “Cuối tuần này chắc chắn sẽ rủ crush…

“Tháng này nhất định đạt target”

“Cuối tuần này chắc chắn sẽ rủ crush đi xem phim”

“Tối nay con sẽ về ăn cơm đúng giờ”….

Tháng này, mình đã hứa bao nhiêu lần và giờ thì mình đã thực hiện được bao nhiêu cái rồi ta???

Ai cũng chưa được cái nào giơ tay điểm danh hộ nè! Thấy ngại ngùng với bản thân mình, vậy nên tranh thủ ghi lại tất cả những điều đã hứa lại tại đây:

Loading...

http://bit.ly/2LHTKxX

#giuloihuacuachinhminh, #cungLUGgiuloihua

Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

16 Comments

Đưa ra ý kiến
 1. Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng
  Cmt dạo để lên fan cứng

Trả lời

#cfs17099 “Thân gửi cô Trần Kiều Ân và fan của cô này. Mình thấy…

#cfs17099 “Thân gửi cô Trần Kiều Ân và fan của cô này. Mình thấy…

Màn cầu hôn của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao tiếp tục ồn…

Màn cầu hôn của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao tiếp tục ồn…