in

YêuYêu LạyLạy HayHay ĐệchĐệch

Câu đố: Bạn có thể kể tên tất cả 20 nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ?

Kiểm tra kiến thức của bạn về các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hiện nay.

 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 1
  • Mamanmoo 2
   Mamanmoo
  • CLC 3
   CLC
  • Girl's Day 4
   Girl’s Day
  • (G)I-DLE 5
   (G)I-DLE
  • EXID 6
   EXID
  • APink 7
   APink
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 8
  • Red Velvet 9
   Red Velvet
  • EXID 10
   EXID
  • AOA 11
   AOA
  • Sistar 12
   Sistar
  • GFriend 13
   GFriend
  • Girls Generation 14
   Girls Generation
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 15
  • Momoland 16
   Momoland
  • IOI 17
   IOI
  • 2NE1 18
   2NE1
  • ITZY 19
   ITZY
  • Blackpink 20
   Blackpink
  • Wonder Girls 21
   Wonder Girls
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 22
  • GFriend 23
   GFriend
  • Wonder Girls 24
   Wonder Girls
  • F(X) 25
   F(X)
  • Twice 26
   Twice
  • 4Minute 27
   4Minute
  • AOA 28
   AOA
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 29
  • Girls Generation 30
   Girls Generation
  • IOI 31
   IOI
  • Sistar 32
   Sistar
  • ITZY 33
   ITZY
  • Momoland 34
   Momoland
  • Apink 35
   Apink
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 36
  • 2NE1 37
   2NE1
  • Girls Generation 38
   Girls Generation
  • F(X) 39
   F(X)
  • Wonder Girls 40
   Wonder Girls
  • Girl's Day 41
   Girl’s Day
  • Blackpink 42
   Blackpink
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 43
  • Mamamoo 44
   Mamamoo
  • Twice 45
   Twice
  • Red velvet 46
   Red velvet
  • Blackpink 47
   Blackpink
  • 2NE1 48
   2NE1
  • 4Minute 49
   4Minute
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 50
  • Twice 51
   Twice
  • ITZY 52
   ITZY
  • CLC 53
   CLC
  • GFriend 54
   GFriend
  • Momoland 55
   Momoland
  • (G)I-DLE 56
   (G)I-DLE
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 57
  • F(X) 58
   F(X)
  • GFriend 59
   GFriend
  • Momoland 60
   Momoland
  • EXID 61
   EXID
  • (G)I-DLE 62
   (G)I-DLE
  • IOI 63
   IOI
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 64
  • APink 65
   APink
  • 4Minute 66
   4Minute
  • Sistar 67
   Sistar
  • Red Velvet 68
   Red Velvet
  • CLC 69
   CLC
  • AOA 70
   AOA
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 71
  • Girl's Day 72
   Girl’s Day
  • Girls Generation 73
   Girls Generation
  • Twice 74
   Twice
  • Blackpink 75
   Blackpink
  • F(X) 76
   F(X)
  • Mamamoo 77
   Mamamoo
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 78
  • 2NE1 79
   2NE1
  • Mamamoo 80
   Mamamoo
  • IOI 81
   IOI
  • Wonder Girls 82
   Wonder Girls
  • Sistar 83
   Sistar
  • Girls Generation 84
   Girls Generation
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 85
  • AOA 86
   AOA
  • 4Minute 87
   4Minute
  • Mamamoo 88
   Mamamoo
  • CLC 89
   CLC
  • Wonder Girls 90
   Wonder Girls
  • EXID 91
   EXID
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 92
  • CLC 93
   CLC
  • ITZY 94
   ITZY
  • Twice 95
   Twice
  • EXID 96
   EXID
  • Blackpink 97
   Blackpink
  • Red Velvet 98
   Red Velvet
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 99
  • ITZY 100
   ITZY
  • (G)I-DLE 101
   (G)I-DLE
  • Momoland 102
   Momoland
  • 2NE1 103
   2NE1
  • Sistar 104
   Sistar
  • APink 105
   APink
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 106
  • Red Velvet 107
   Red Velvet
  • 4Minute 108
   4Minute
  • GFriend 109
   GFriend
  • Girl's Day 110
   Girl’s Day
  • F(X) 111
   F(X)
  • Wonder Girls 112
   Wonder Girls
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 113
  • IOI 114
   IOI
  • Momoland 115
   Momoland
  • ITZY 116
   ITZY
  • Mamamoo 117
   Mamamoo
  • Girl's Day 118
   Girl’s Day
  • (G)I-DLE 119
   (G)I-DLE
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 120
  • Apink 121
   Apink
  • Girl Generation 122
   Girl Generation
  • 4Minute 123
   4Minute
  • EXID 124
   EXID
  • CLC 125
   CLC
  • Twice 126
   Twice
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 127
  • Sistar 128
   Sistar
  • 2NE1 129
   2NE1
  • AOA 130
   AOA
  • APink 131
   APink
  • F(X) 132
   F(X)
  • IOI 133
   IOI
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 134
  • GFriend 135
   GFriend
  • (G)I-DLE 136
   (G)I-DLE
  • Mamamoo 137
   Mamamoo
  • Blackpink 138
   Blackpink
  • AOA 139
   AOA
  • Red Velvet 140
   Red Velvet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[News] Việc băng biển đại dương tan chảy sẽ đẩy nhanh tốc độ nóng…

[News] Việc băng biển đại dương tan chảy sẽ đẩy nhanh tốc độ nóng…

Xin nhắc lại, việc các nạn nhân xâm hại tình dục mất nhiều năm…

Xin nhắc lại, việc các nạn nhân xâm hại tình dục mất nhiều năm…