in

Câu đố: Bạn có thể kể tên tất cả 20 nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ?

Kiểm tra kiến thức của bạn về các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hiện nay.

 • Đây là nhóm gì ?

  • Mamanmoo
  • CLC
  • Girl’s Day
  • (G)I-DLE
  • EXID
  • APink
 • Đây là nhóm gì ?

  • Red Velvet
  • EXID
  • AOA
  • Sistar
  • GFriend
  • Girls Generation
 • Đây là nhóm gì ?

  • Momoland
  • IOI
  • 2NE1
  • ITZY
  • Blackpink
  • Wonder Girls
 • Đây là nhóm gì ?

  • GFriend
  • Wonder Girls
  • F(X)
  • Twice
  • 4Minute
  • AOA
 • Đây là nhóm gì ?

  • Girls Generation
  • IOI
  • Sistar
  • ITZY
  • Momoland
  • Apink
 • Đây là nhóm gì ?

  • 2NE1
  • Girls Generation
  • F(X)
  • Wonder Girls
  • Girl’s Day
  • Blackpink
 • Đây là nhóm gì ?

  • Mamamoo
  • Twice
  • Red velvet
  • Blackpink
  • 2NE1
  • 4Minute
 • Đây là nhóm gì ?

  • Twice
  • ITZY
  • CLC
  • GFriend
  • Momoland
  • (G)I-DLE
 • Đây là nhóm gì ?

  • F(X)
  • GFriend
  • Momoland
  • EXID
  • (G)I-DLE
  • IOI
 • Đây là nhóm gì ?

  • APink
  • 4Minute
  • Sistar
  • Red Velvet
  • CLC
  • AOA
 • Đây là nhóm gì ?

  • Girl’s Day
  • Girls Generation
  • Twice
  • Blackpink
  • F(X)
  • Mamamoo
 • Đây là nhóm gì ?

  • 2NE1
  • Mamamoo
  • IOI
  • Wonder Girls
  • Sistar
  • Girls Generation
 • Đây là nhóm gì ?

  • AOA
  • 4Minute
  • Mamamoo
  • CLC
  • Wonder Girls
  • EXID
 • Đây là nhóm gì ?

  • CLC
  • ITZY
  • Twice
  • EXID
  • Blackpink
  • Red Velvet
 • Đây là nhóm gì ?

  • ITZY
  • (G)I-DLE
  • Momoland
  • 2NE1
  • Sistar
  • APink
 • Đây là nhóm gì ?

  • Red Velvet
  • 4Minute
  • GFriend
  • Girl’s Day
  • F(X)
  • Wonder Girls
 • Đây là nhóm gì ?

  • IOI
  • Momoland
  • ITZY
  • Mamamoo
  • Girl’s Day
  • (G)I-DLE
 • Đây là nhóm gì ?

  • Apink
  • Girl Generation
  • 4Minute
  • EXID
  • CLC
  • Twice
 • Đây là nhóm gì ?

  • Sistar
  • 2NE1
  • AOA
  • APink
  • F(X)
  • IOI
 • Đây là nhóm gì ?

  • GFriend
  • (G)I-DLE
  • Mamamoo
  • Blackpink
  • AOA
  • Red Velvet

Trả lời

[News] Việc băng biển đại dương tan chảy sẽ đẩy nhanh tốc độ nóng…

[News] Việc băng biển đại dương tan chảy sẽ đẩy nhanh tốc độ nóng…

Xin nhắc lại, việc các nạn nhân xâm hại tình dục mất nhiều năm…

Xin nhắc lại, việc các nạn nhân xâm hại tình dục mất nhiều năm…