in

GiậnGiận DthươngDthương HàiHài YêuYêu LạyLạy HayHay ĐệchĐệch

Câu đố: Bạn có thể kể tên tất cả 20 nhóm nhạc nam Hàn Quốc ?

 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 1
  • EXO 2
   EXO
  • Super Junior 3
   Super Junior
  • TXT 4
   TXT
  • iKon 5
   iKon
  • Got7 6
   Got7
  • BTS 7
   BTS
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 8
  • Winner 9
   Winner
  • SF9 10
   SF9
  • Big Bang 11
   Big Bang
  • NCT 12
   NCT
  • Pentagon 13
   Pentagon
  • BTOB 14
   BTOB
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 15
  • Shinee 16
   Shinee
  • Stray Kids 17
   Stray Kids
  • Monsta X 18
   Monsta X
  • Big Bang 19
   Big Bang
  • Astro 20
   Astro
  • Infinite 21
   Infinite
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 22
  • Stray Kids 23
   Stray Kids
  • Seventeen 24
   Seventeen
  • NCT 25
   NCT
  • Monsta X 26
   Monsta X
  • Got7 27
   Got7
  • Winner 28
   Winner
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 29
  • Monsta X 30
   Monsta X
  • Infinite 31
   Infinite
  • ATEEZ 32
   ATEEZ
  • Seventeen 33
   Seventeen
  • BTS 34
   BTS
  • VIXX 35
   VIXX
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 36
  • TXT 37
   TXT
  • NCT 38
   NCT
  • Astro 39
   Astro
  • SHINee 40
   SHINee
  • ATEEZ 41
   ATEEZ
  • SF9 42
   SF9
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 43
  • ATEEZ 44
   ATEEZ
  • Big Bang 45
   Big Bang
  • EXO 46
   EXO
  • Got7 47
   Got7
  • BTOB 48
   BTOB
  • Stray Kids 49
   Stray Kids
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 50
  • Pentagon 51
   Pentagon
  • Winner 52
   Winner
  • VIXX 53
   VIXX
  • SHINee 54
   SHINee
  • iKon 55
   iKon
  • Got7 56
   Got7
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 57
  • Stray Kids 58
   Stray Kids
  • VIXX 59
   VIXX
  • Super Junior 60
   Super Junior
  • SF9 61
   SF9
  • Monsta X 62
   Monsta X
  • Seventeen 63
   Seventeen
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 64
  • VIXX 65
   VIXX
  • TXT 66
   TXT
  • Pentagon 67
   Pentagon
  • BTS 68
   BTS
  • EXO 69
   EXO
  • BTOB 70
   BTOB
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 71
  • Winner 72
   Winner
  • Big Bang 73
   Big Bang
  • TXT 74
   TXT
  • iKon 75
   iKon
  • SF9 76
   SF9
  • Super Junior 77
   Super Junior
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 78
  • SHINee 79
   SHINee
  • NCT 80
   NCT
  • BTOB 81
   BTOB
  • Seventeen 82
   Seventeen
  • ATEEZ 83
   ATEEZ
  • Infinite 84
   Infinite
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 85
  • ATEEZ 86
   ATEEZ
  • Pentagon 87
   Pentagon
  • BTS 88
   BTS
  • EXO 89
   EXO
  • Astro 90
   Astro
  • Got7 91
   Got7
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 92
  • TXT 93
   TXT
  • NCT 94
   NCT
  • iKon 95
   iKon
  • SF9 96
   SF9
  • Winner 97
   Winner
  • Stray Kids 98
   Stray Kids
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 99
  • VIXX 100
   VIXX
  • Astro 101
   Astro
  • iKon 102
   iKon
  • Monsta X 103
   Monsta X
  • BTOB 104
   BTOB
  • Big Bang 105
   Big Bang
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 106
  • Seventeen 107
   Seventeen
  • Monsta X 108
   Monsta X
  • Super Junior 109
   Super Junior
  • SHINee 110
   SHINee
  • BTS 111
   BTS
  • Astro 112
   Astro
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 113
  • EXO 114
   EXO
  • Astro 115
   Astro
  • NCT 116
   NCT
  • ATEEZ 117
   ATEEZ
  • Super Junior 118
   Super Junior
  • Pentagon 119
   Pentagon
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 120
  • SHINee 121
   SHINee
  • Got7 122
   Got7
  • BTS 123
   BTS
  • BTOB 124
   BTOB
  • iKon 125
   iKon
  • SF9 126
   SF9
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 127
  • Seventeen 128
   Seventeen
  • Pentagon 129
   Pentagon
  • TXT 130
   TXT
  • Supet Junior 131
   Supet Junior
  • Big Bang 132
   Big Bang
  • Infinite 133
   Infinite
 • Question /

  Đây là nhóm gì ?

  Đây là nhóm gì ? 134
  • Winner 135
   Winner
  • Infinite 136
   Infinite
  • VIXX 137
   VIXX
  • EXO 138
   EXO
  • Stray Kids 139
   Stray Kids
  • Monsta X 140
   Monsta X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[KHOẢNH KHẮC THÀNH VIÊN STRAY KIDS NHẦM LẪN, GỌI ITZY LÀ “TIỀN BỐI”] Hyunjin…

[KHOẢNH KHẮC THÀNH VIÊN STRAY KIDS NHẦM LẪN, GỌI ITZY LÀ “TIỀN BỐI”] Hyunjin…

#Bát_quái 1. Trong di động của Quan Hiểu Đồng thường có phần mềm có…

#Bát_quái 1. Trong di động của Quan Hiểu Đồng thường có phần mềm có…