in

YêuYêu

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về nhóm nhạc Stray Kids ?

Kiểm tra kiến thức của bạn về nhóm nhạc nam chín thành viên Stray Kids!

 • Question /

  Stray Kids ra mắt khi nào?

  Stray Kids ra mắt khi nào? 1
  • Ngày 10 tháng 1 năm 2018
  • Ngày 25 tháng 3 năm 2018
  • Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  • Ngày 30 tháng 11 năm 2018
 • Question /

  Tên của chương trình sinh tồn hình thành nên Stray Kids là gì?

  Tên của chương trình sinh tồn hình thành nên Stray Kids là gì? 2
  • The Kidz
  • Stray Kids
  • Strays
  • Stay
 • Question /

  Hai thành viên Stray Kids nào đã bị loại khỏi chương trình sinh tồn nhưng được bổ sung lại sau đó?

  Hai thành viên Stray Kids nào đã bị loại khỏi chương trình sinh tồn nhưng được bổ sung lại sau đó? 3
  • Felix và Lee Know
  • IN và Han
  • Han và Changbin
  • Lee Know và Seungmin
 • Question /

  Ba thành viên Stray Kids nào tạo thành đơn vị phụ có tên 3RACHA

  Ba thành viên Stray Kids nào tạo thành đơn vị phụ có tên 3RACHA 4
  • Chan, Jisung, và Woojin
  • Felix, IN, và Lee Know
  • Chan, Changbin, và Jisung
  • Han, Seungmin, và Felix
 • Question /

  Thành viên Stray Kids nào đã học ở Malaysia một thời gian?

  Thành viên Stray Kids nào đã học ở Malaysia một thời gian? 5
  • Han
  • Seungmin
  • Chan
  • Hyunjin
 • Question /

  Thành viên Stray Kids nào thích màu bạc hà ?

  Thành viên Stray Kids nào thích màu bạc hà ? 6
  • Lee Know
  • Han
  • Chan
  • IN
 • Question /

  Thành viên Stray Kids nào là người mẫu nhí lúc bảy tuổi?

  Thành viên Stray Kids nào là người mẫu nhí lúc bảy tuổi? 7
  • Woojin
  • IN
  • Seungmin
  • Hyunjin
 • Question /

  Hai thành viên Stray Kids nào là người Úc?

  Hai thành viên Stray Kids nào là người Úc? 8
  • Chan và Felix
  • Chan và Lee Know
  • Lee Know và Hyunjin
  • Felix và IN
 • Question /

  Thành viên nào của Stray Kids có ba con mèo?

  Thành viên nào của Stray Kids có ba con mèo? 9
  • Changbin
  • Felix
  • Hyunjin
  • Lee Know
 • Question /

  Thành viên Stray Kids nào có tên tiếng Anh là Sam?

  Thành viên Stray Kids nào có tên tiếng Anh là Sam? 10
  • IN
  • Hyunjin
  • Woojin
  • Seungmin

nhiệt sưu: Diêu Lị qua đời Cựu minh tinh Diêu Lị do tuổi cao…

nhiệt sưu: Diêu Lị qua đời Cựu minh tinh Diêu Lị do tuổi cao…

Dương Tử mở phát sóng trực tiếp an ủi fans. Hôm nay buổi gặp…

Dương Tử mở phát sóng trực tiếp an ủi fans. Hôm nay buổi gặp…