GiậnGiận DthươngDthương KhócKhóc KhùngKhùng HàiHài YêuYêu LạyLạy HayHay ĐệchĐệch

Show “Thanh xuân hoàn du ký” tung poster chung và riêng của dàn khách…

Show “Thanh xuân hoàn du ký” tung poster chung và riêng của dàn khách mời : Vương Khải, Ngô Cẩn Ngôn, Hồ Tiên Hú, Bạch Vũ, Phạm Thừa Thừa, Lâm Duẫn, Ngụy Đại Huân, Trương Tân Thành, Phạm Vũ Trạch.
Show dự định chiếu trên đài Chiết Giang vào ngày 4/5 lúc 20 giờ 30.

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 1

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 2

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 3

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 4

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 5

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 6

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 7

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 8

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 9

Show "Thanh xuân hoàn du ký" tung poster chung và riêng của dàn khách… 10

Bạn thấy sao ?

2 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Drama “Cự Tượng” tung trailer mới. Phim dự kiến sẽ phát sóng vào tháng…

Drama “Cự Tượng” tung trailer mới. Phim dự kiến sẽ phát sóng vào tháng…

#Góc_mỹ_nam #Blogger Hình ảnh tạo hình quân nhân của các nam minh tinh: Hồ…

#Góc_mỹ_nam #Blogger Hình ảnh tạo hình quân nhân của các nam minh tinh: Hồ…