Rating phim ngày 19/1

1. Thế giới mới (đài Đông Phương): 1.695
2. Vẫn chưa yêu đủ (đài Chiết Giang): 1.666
3. Vẫn chưa yêu đủ (đài Giang Tô): 1.637
4. Thế giới mới (đài Bắc Kinh): 1.420
5. Đại Minh phong hoa (đài Hồ Nam): 1.033
6. Tuyệt đại song kiêu (CCTV8): 0.629
7. Tiểu hoan hỷ (đài Thiên Tân): 0.542
8. Gặp gỡ hạnh phúc (đài Thâm Quyến): 0.509
9. Hành động phá băng (CCTV8): 0.375
10. Tiểu hoan hỷ (đài Hắc Long Giang): 0.280
11. Quy khứ lai (đài Tứ Xuyên): 0.270
12. Đại Tống thiếu niên chí (đài Quảng Đông): 0.234
13. Tiểu hoan hỷ (đài Hồ Bắc): 0.188
14. Minh Lan truyện (đài Hà Bắc): 0.094
15. Đều rất tốt (đài Cát Lâm): 0.064

Rating phim ngày 18/1

1. Thế giới mới (đài Đông Phương): 2.016
2. Vẫn chưa yêu đủ (đài Giang Tô): 1.804
3. Vẫn chưa yêu đủ (đài Chiết Giang): 1.620
4. Thế giới mới (đài Bắc Kinh): 1.573
5. Tuyệt đại song kiêu (CCTV8): 0.790
6. Tiểu hoan hỷ (đài Thiên Tân): 0.630
7. Gặp gỡ hạnh phúc (đài Thâm Quyến): 0.532
8. Hành động phá băng (CCTV8): 0.518
9. Tiểu hoan hỷ (đài Quảng Đông): 0.473
10. Tiểu hoan hỷ (đài Hắc Long Giang): 0.226
11. Tiểu hoan hỷ (đài Hồ Bắc): 0.184
12. Đều rất tốt (đài Cát Lâm): 0.080

Rating phim ngày 17/1

1. Đại Minh phong hoa (đài Hồ Nam): 1.959
2. Thế giới mới (đài Đông Phương): 1.843
3. Thế giới mới (đài Bắc Kinh): 1.736
4. Vẫn chưa yêu đủ (đài Giang Tô): 1.669
5. Vẫn chưa yêu đủ (đài Chiết Giang): 1.385
6. Tuyệt đại song kiêu (CCTV8): 0.649
7. Gặp gỡ hạnh phúc (đài Thâm Quyến): 0.563
8. Tiểu hoan hỷ (đài Quảng Đông): 0.478
9. Hành động phá băng (CCTV8): 0.470
10. Tiểu hoan hỷ (đài Thiên Tân): 0.372
11. Khai Phong phủ (đài An Huy): 0.314
12. Quy khứ lai (đài Tứ Xuyên): 0.271
13. Tiểu hoan hỷ (đài Hắc Long Giang): 0.248
14. Tiểu hoan hỷ (đài Hồ Bắc): 0.165

Rating phim ngày 19/1 1
Rating phim ngày 19/1 2
Rating phim ngày 19/1 3

Đăng bởi Chinese Stars

Bạn thấy sao ?

Trả lời

Instiz: Suzy thế này thì quá khủng rồi

Instiz: Suzy thế này thì quá khủng rồi

Sự khác biệt của các sao nữ khi để mái bằng và gạt mái bằng: Lisa, IU, Irene, Dương …

Sự khác biệt của các sao nữ khi để mái bằng và gạt mái bằng: Lisa, IU, Irene, Dương …