in

“Rất nhiều những nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay vỗ ngực bảo mình tự…

🔥🔥🔥

“Rất nhiều những nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay vỗ ngực bảo mình tự sáng tác, nhưng thực chất họ không thực sự viết nó. Chị không đá xéo ai đâu nhưng đó là những gì chị đã nhìn thấy” – Mariah Carey


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

26 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Pann: Sao cậu ấy lại thế này? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ‘Tôi lạc quan giữa đám đông’…

Pann: Sao cậu ấy lại thế này? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ‘Tôi lạc quan giữa đám đông’…

Hội trai đẹp tháng 7 :v 1. Mã Thiên Vũ (Dòng thời gian tươi…

Hội trai đẹp tháng 7 :v 1. Mã Thiên Vũ (Dòng thời gian tươi…