Pann: Những bức ảnh cho thấy khí chất khác biệt của các idol nữ trong cùng một nhóm …

Pann: Những bức ảnh cho thấy khí chất khác biệt của các idol nữ trong cùng một nhóm nhạc

Xem thêm ảnh: https://bit.ly/2TEuhba

Làm ơn hãy chia sẻ nhiều hơn ㅠㅠ

Phản hồi bài viết: [+309][-24]

1. [+633, -5] Huyền thoại nè

2. [+291, -20] Uầy nhưng ảnh này đỉnh thật… vì hai bạn mặc đồ đen trắng nên sự khác biệt khí chất còn rõ ràng hơn

3. [+266, -46]

4. [+233, -18] Destiny Arin và Jiho

5. [+204, -6] Tui công nhận tình bạn này

6. [+144, -4] Shuhua và Sujin

7. [+143, -18] Cún con/Thỏ con Jisoo và mèo con Jennie

8. [+140, -23] Aura khác nhau vl

9. [+118, -9]

cre: pannchoa

Pann: Những bức ảnh cho thấy khí chất khác biệt của các idol nữ trong cùng một nhóm ... 1

Đăng bởi Netizenbuzz Vtrans

Bạn thấy sao ?

Trả lời

Xem HẬU TRƯỜNG “ĐỜI VUI KHI TA CÓ NHAU” CỦA SUNI HẠ LINH

Xem HẬU TRƯỜNG “ĐỜI VUI KHI TA CÓ NHAU” CỦA SUNI HẠ LINH

Chủ đề: Mấy bợn muốn người khác giới có nét nào?

Chủ đề: Mấy bợn muốn người khác giới có nét nào?