in

Nữ diễn viên Anh Đào ( vai Hạnh ) trong phim Kính Vạn Hoa…

Nữ diễn viên Anh Đào ( vai Hạnh ) trong phim Kính Vạn Hoa ngày nào , bây giờ đã là một giảng viên và quản lí tại một trường học ở Úc.

Thỉnh thoảng Anh Đào vẫn đóng TVC quảng cáo cho những nhãn hàng để đỡ nhớ con đường nghệ thuật của mình.


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Toàn Hàn Quốc đang phải hứng chịu cơn bão LingLing với sức gió khá…

Toàn Hàn Quốc đang phải hứng chịu cơn bão LingLing với sức gió khá…

Bài báo: Big Hit và Source Music khởi động “Plus Global Audition”… Bang Si…

Bài báo: Big Hit và Source Music khởi động “Plus Global Audition”… Bang Si…