in

Những người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất qua từng năm trong thập kỉ…

Những người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất qua từng năm trong thập kỉ này theo thống kê của Forbes:

• 2019: Taylor Swift – $185M
• 2018: Floyd Mayweather – $285M
• 2017: Diddy – $130M
• 2016: Taylor Swift – $170M
• 2015: Floyd Mayweather – $350M
• 2014: Dr. Dre – $620M
• 2013: Madonna – $125M
• 2012: Oprah Winfrey – $165M
• 2011: Oprah Winfrey – $290M
• 2010: Oprah Winfrey – $315M


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Bình Luận

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0
[Vietsub] Phỏng vấn Tiêu Chiến “Gần đây không biết thế nào mà quay phim…

[Vietsub] Phỏng vấn Tiêu Chiến “Gần đây không biết thế nào mà quay phim…

Tôn Lệ đưa 2 con đến ủng hộ bộ phim do Đặng Siêu làm…

Tôn Lệ đưa 2 con đến ủng hộ bộ phim do Đặng Siêu làm…