in

Những người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất qua từng năm trong thập kỉ…

Những người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất qua từng năm trong thập kỉ này theo thống kê của Forbes:

• 2019: Taylor Swift – $185M
• 2018: Floyd Mayweather – $285M
• 2017: Diddy – $130M
• 2016: Taylor Swift – $170M
• 2015: Floyd Mayweather – $350M
• 2014: Dr. Dre – $620M
• 2013: Madonna – $125M
• 2012: Oprah Winfrey – $165M
• 2011: Oprah Winfrey – $290M
• 2010: Oprah Winfrey – $315M


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

One Comment

Đưa ra ý kiến

Trả lời

[Vietsub] Phỏng vấn Tiêu Chiến “Gần đây không biết thế nào mà quay phim…

[Vietsub] Phỏng vấn Tiêu Chiến “Gần đây không biết thế nào mà quay phim…

#Góc_mỹ_nam #Góc_mỹ_nữ Với chủ đề “Minh tinh đẹp nhất với mái tóc đen truyền…

#Góc_mỹ_nam #Góc_mỹ_nữ Với chủ đề “Minh tinh đẹp nhất với mái tóc đen truyền…