in

Ngày trước vừa xem hết “Công chúa bướng bỉnh” thì lại có “Tương kế…

Ngày trước vừa xem hết “Công chúa bướng bỉnh” thì lại có “Tương kế tựu kế”, mê tít thò lò Tô Hữu Bằng. Vì hồi ấy đang cuồng Tô Hữu Bằng với Jang Nara trong “Công chúa bướng bỉnh” nên thấy tiếc vì Jang Nara không đóng “Tương kế tựu kế”. Lúc đó xem trên VTV mấy ấy, “Tương kế tựu kế” cái gì cũng hay trừ nữ chính (lúc ấy ad thấy nữ chính không xinh), giờ xem lại cũng chẳng còn quan trọng vấn đề xinh hay không nữa, xem vì “chú” Bằng thôi

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

2 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Pann: Gif so sánh giữa idol có tài năng ngôi sao vs. idol không…

Pann: Gif so sánh giữa idol có tài năng ngôi sao vs. idol không…

#Cfs3828 “Thật sự mình không hề có ý chê trách hay như thế nào…

#Cfs3828 “Thật sự mình không hề có ý chê trách hay như thế nào…