in

[News] Những cái tên sẽ trình diễn tại đêm chung kết của The Voice…

[News] Những cái tên sẽ trình diễn tại đêm chung kết của The Voice US

Tự dưng mùa này NBC chơi lớn quá ta, mời toàn tên tuổi nổi về hát


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

19 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

[Bài dịch từ blogger] Đối với sự việc của Vương Nguyên ngày hôm nay,…

[Bài dịch từ blogger] Đối với sự việc của Vương Nguyên ngày hôm nay,…

Đang trong đợt Pre-order áo Lady Gaga – A Star Is Born và áo…

Đang trong đợt Pre-order áo Lady Gaga – A Star Is Born và áo…