in

[News] Hệ thống streaming sắp ra mắt, HBO Max, hiện đã đặt hàng một…

[News] Hệ thống streaming sắp ra mắt, HBO Max, hiện đã đặt hàng một series spin-off của “Gossip Girl”

Series mới sẽ có bối cảnh 8 năm sau tập cuối của series cũ, và sẽ phản ánh được sự thay đổi của New York sau 8 năm cũng như là ảnh hưởng của mạng xã hội trong thời kỳ hiện đại

[News] Hệ thống streaming sắp ra mắt, HBO Max, hiện đã đặt hàng một… 1

Bạn thấy sao ?

8 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#Cfs4639 “Dạo gần đây mình lại bắt đầu vừa lo và vừa thương Yeri…

#Cfs4639 “Dạo gần đây mình lại bắt đầu vừa lo và vừa thương Yeri…

#Cfs4640 “Theo quan điểm của mình thì Irene, Kim Jisoo và Tzuyu không phù…

#Cfs4640 “Theo quan điểm của mình thì Irene, Kim Jisoo và Tzuyu không phù…