[News] Cà chua của “Toy Story 4” đã được kiểm dịch và dán nhãn…

[News] Cà chua của “Toy Story 4” đã được kiểm dịch và dán nhãn “Fresh” trên Rotten Tomatoes,

Nhãn “Fresh” sẽ được dán khi một bộ phim có điểm Tomatometer từ 75% trở lên và dựa trên ít nhất 80 bài đánh giá.


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Bình Luận

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0
Chủ đề: Uniqlo hợp tác với nhân vật của BTS (BT21), phát hành toàn…

Chủ đề: Uniqlo hợp tác với nhân vật của BTS (BT21), phát hành toàn…

TÂM THƯ YANG HYUN SUK GỬI NGƯỜI HÂM MỘ TRƯỚC KHI TỪ BỎ YG…

TÂM THƯ YANG HYUN SUK GỬI NGƯỜI HÂM MỘ TRƯỚC KHI TỪ BỎ YG…