in

[News] Cà chua của “Toy Story 4” đã được kiểm dịch và dán nhãn…

[News] Cà chua của “Toy Story 4” đã được kiểm dịch và dán nhãn “Fresh” trên Rotten Tomatoes,

Nhãn “Fresh” sẽ được dán khi một bộ phim có điểm Tomatometer từ 75% trở lên và dựa trên ít nhất 80 bài đánh giá.


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

7 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Chủ đề: Uniqlo hợp tác với nhân vật của BTS (BT21), phát hành toàn…

Chủ đề: Uniqlo hợp tác với nhân vật của BTS (BT21), phát hành toàn…

Chủ đề: Teaser của Seulgi cho bài hát mới của Red Velvet Zimzalabim Nguồn:…

Chủ đề: Teaser của Seulgi cho bài hát mới của Red Velvet Zimzalabim Nguồn:…