in

Một kịch bản chắc tay và nghiêm túc, âm thanh và hình ảnh vô…

Một kịch bản chắc tay và nghiêm túc, âm thanh và hình ảnh vô cùng sống động. Diễn xuất của dàn cast ấn tượng.

Xương tay, xương chân lòi tùm lum cả ra. Những người đam mê jumpscare chắc chắn phải xem phim này!!!

Đánh giá: 7/10

Loading...


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

One Comment

Đưa ra ý kiến

Trả lời

[THÔNG BÁO: VKR CÓ HAI TIN, MỘT TIN VUI VUI VÀ MỘT TIN “HƠI…

[THÔNG BÁO: VKR CÓ HAI TIN, MỘT TIN VUI VUI VÀ MỘT TIN “HƠI…

We’re so grateful ️

We’re so grateful ️