in

MAP OF THE SOUL: PERSONA LẠI MANG VỀ THÀNH TÍCH M&#78…


MAP OF THE SOUL: PERSONA LẠI MANG VỀ THÀNH TÍCH MỚI CHO BTS

Mới đây, theo cập nhật của Mike Adam, một người dẫn chương trình Radio nổi tiếng của Mỹ, album BTS đã vượt qua cả Billie Eilish, Arianda Grande và Taylor Swift trở thành Album có lượng tiêu thụ nhiều nhất thế giới trong năm 2019 (tính đến…

Khác

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

Chủ đề: View của TWICE “Feel Special” sau kh…

Chủ đề: View của TWICE “Feel Special” sau kh…

Bài báo: TXT tiết lộ hình concept với s&…

Bài báo: TXT tiết lộ hình concept với s&…