in

“Lý Thừa Ngân, ta tha thứ cho chàng rồi. Ta tha thứ cho tất…

“Lý Thừa Ngân, ta tha thứ cho chàng rồi. Ta tha thứ cho tất thảy ngọt ngào, nợ nần, thất vọng, tuyệt vọng giữa hai ta
Ta chọn cách buông tha chàng cũng là buông tha cho chính ta
Từ nay đôi ta không nợ nần gì nhau nữa rồi”
Phân Đoạn lấy đi bao nhiêu nước mắt của dân chúng 🙁
Nguồn : Đông Cung 2018 Vietnam Fanpage

Loading...
Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

#Cfs2871 “Tử Du và Trí Tú là hai thần tượng có khuôn mặt nhìn…

#Cfs2871 “Tử Du và Trí Tú là hai thần tượng có khuôn mặt nhìn…

#Cfs2872 “Nhận xét về 2 main vocal của BLP và BTS 2 vocal nhà…

#Cfs2872 “Nhận xét về 2 main vocal của BLP và BTS 2 vocal nhà…