KHUYẾN CÁO:

KHUYẾN CÁO:

Không nên nghe nhạc Bích Nụ khi đang tập gym, vì rất dễ pể cmn póng 😂
Đang tập cái tới bài Gimmie More của bả làm mình rên theo ai cũng dòm ))))))

KHUYẾN CÁO: 1

Đăng bởi FC USUK Vietnam

Bạn thấy sao ?

Trả lời

PANN: SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA IRENE QUA TỪNG MV

PANN: SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA IRENE QUA TỪNG MV

TIK TOK GÂY TRANH CÃI DỮ DỘI KHI CỐ GẮNG CHE ĐẬY MỘT NGƯỜI TỰ TỬ TRÊN LIVESTREAM TRỰ…

TIK TOK GÂY TRANH CÃI DỮ DỘI KHI CỐ GẮNG CHE ĐẬY MỘT NGƯỜI TỰ TỬ TRÊN LIVESTREAM TRỰ…