in

“Không biết, Trai Sài Gòn giờ có cửa chưa Hay em vừa mới mở…

“Không biết, Trai Sài Gòn giờ có cửa chưa
Hay em vừa mới mở chỉ 1 nửa thôi
Muốn mời em dùng bữa trưa
Nhưng em lại muốn biến anh thành bữa tối…”

BinZ với GENE dù hơi khó nghe nhưng cũng đã lọt top 3 trending Youtube :)))

Loading...


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến
  1. 𝟏 𝐒𝐏 𝐭𝐫ị 𝐓𝐡â𝐦 𝐦ụ𝐧, 𝐭𝐡â𝐦 𝐦ô𝐢, 𝐭𝐡â𝐦 𝐜𝐡â𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐝𝐨 𝐦𝐮ỗ𝐢 đố𝐭, 𝐭é 𝐱𝐞, 𝐩𝐡ỏ𝐧𝐠 𝐛ô…𝐯𝐯 𝐧𝐭 𝐜𝐡ị 𝐦ì𝐧𝐡 𝐕Õ 𝐓𝐇Ị 𝐓𝐔𝐘Ế𝐓 𝐍𝐇𝐔𝐍𝐆 (𝐭ườ𝐧𝐠 𝐟𝐛 𝐞𝐦 𝐜ó 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬ẻ) 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐙𝐀𝐋𝐎 𝟎𝟗𝟑𝟗𝟓𝟐𝟏𝟎𝟐𝟓

  2. 𝟏 𝐒𝐏 𝐭𝐫ị 𝐓𝐡â𝐦 𝐦ụ𝐧, 𝐭𝐡â𝐦 𝐦ô𝐢, 𝐭𝐡â𝐦 𝐜𝐡â𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐝𝐨 𝐦𝐮ỗ𝐢 đố𝐭, 𝐭é 𝐱𝐞, 𝐩𝐡ỏ𝐧𝐠 𝐛ô…𝐯𝐯 𝐧𝐭 𝐜𝐡ị 𝐦ì𝐧𝐡 𝐕Õ 𝐓𝐇Ị 𝐓𝐔𝐘Ế𝐓 𝐍𝐇𝐔𝐍𝐆 (𝐭ườ𝐧𝐠 𝐟𝐛 𝐞𝐦 𝐜ó 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬ẻ) 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐙𝐀𝐋𝐎 𝟎𝟗𝟑𝟗𝟓𝟐𝟏𝟎𝟐𝟓

Trả lời

[News] Britney sẽ giải nghệ. “Với tư cách là người quản lý và định…

[News] Britney sẽ giải nghệ. “Với tư cách là người quản lý và định…

#Bát_quái 1. Tống Thiến hiện làm việc ở TQ khá nhiều nên bắt đầu…

#Bát_quái 1. Tống Thiến hiện làm việc ở TQ khá nhiều nên bắt đầu…