in

Hội trai đẹp tháng 7 :v 1. Mã Thiên Vũ (Dòng thời gian tươi…

Hội trai đẹp tháng 7 :v

1. Mã Thiên Vũ (Dòng thời gian tươi đẹp)

2. Dịch Dương Thiên Tỉ (Trường An 12 canh giờ)

3. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác (Trần tình lệnh)

4. Lý Hiện (Thân ái nhiệt ái)

5. Lưu Hạo Nhiên (Cửu châu phiêu miểu lục)

6. Đậu Kiêu (Thời gian đều biết)

7. Hùng Tử Kỳ (Thất Nguyệt và An Sinh)

Và những trai đẹp khác cũng được cho là sắp gia nhập hội

1. Dương Dương (Toàn chức cao thủ)

2. Lý Dịch Phong (Anh ở Bắc Kinh đợi em)

3. Hứa Ngụy Châu (Người bạn gái tôi không thể yêu)

4. Đặng Luân (Cố lên, em là tuyệt nhất)


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

34 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

“Rất nhiều những nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay vỗ ngực bảo mình tự…

“Rất nhiều những nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay vỗ ngực bảo mình tự…

theqoo: Nhóm nhỏ mới của SM? Video bằng chứng của fan: Chuyện này đã…

theqoo: Nhóm nhỏ mới của SM? Video bằng chứng của fan: Chuyện này đã…