in

GOO HYESUN LẠI ĐĂNG MỘT BÀI MỚI VỀ V&#…


GOO HYESUN LẠI ĐĂNG MỘT BÀI MỚI VỀ VẤN ĐỀ LY HÔN TRÊN INSTAGRAM

Goo Hyesun vừa đăng 2 ảnh cap những tin nhắn về việc xin kết thúc hợp đồng với công ty vào tháng 8 nhưng không được hồi đáp với caption:

“Những tin nhắn này tôi đã gửi đi vào tháng 8 nhưng bây giờ là tháng 10 rồi. Việc Ahn Jaehyun để…

Khác


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

GOO HYE SUN TIẾT LỘ LÝ DO MUỐN KẾT THÚC H…

GOO HYE SUN TIẾT LỘ LÝ DO MUỐN KẾT THÚC H…

Chủ đề: TXT ‘The Dream Chapter: MAGIC’, hình concept ‘A…

Chủ đề: TXT ‘The Dream Chapter: MAGIC’, hình concept ‘A…