Giận Muốn Chết Đến Tết Cũng Quên – AMEE x HUỲNH JAMES | 30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT OST

Năm mới Tết đến vui vẻ không quạu, xí xóa chuyện cũ, dọn lòng đón xuân và hãy sống như… những thành viên của gia đình Amee trong MV “GIẬN MUỐN CHẾT ĐẾN TẾT CŨNG QUÊN” – OST 30 Chưa Phải Là Tết nha!

 

 

Bạn thấy sao ?

Trả lời

Bài báo: [Độc quyền] Krystal đảm nhiệm vai chính cùng Jang Dong Yoon cho bộ phim của…

Bài báo: [Độc quyền] Krystal đảm nhiệm vai chính cùng Jang Dong Yoon cho bộ phim của…

Xem Pets United Trailer

Xem Pets United Trailer