in

Cũng bài đăng cũ, hôm nay khoảng 1pm KST, Gu Hye Sun chỉnh sửa…

Cũng bài đăng cũ, hôm nay khoảng 1pm KST, Gu Hye Sun chỉnh sửa bài đăng thêm dòng:

“Tôi có tấm ảnh tìm thấy trong máy tính của chồng tôi sau kết hôn. Trong tấm ảnh, anh ấy đang ăn khuya với một nữ diễn viên trong khách sạn, lúc đó anh ấy đang mặc áo choàng (áo tắm khách sạn???). Tôi sẽ gửi đến tòa bằng chứng này.”


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Tìm hoài chưa thấy, Hai Phượng – Ngô Thanh Vân tiếp tục sang tận…

Tìm hoài chưa thấy, Hai Phượng – Ngô Thanh Vân tiếp tục sang tận…

Enter-talk: Cho Seungyoun chỉ cho Nam Dohyon cách ký tên tại fansign Nguồn: Pann…

Enter-talk: Cho Seungyoun chỉ cho Nam Dohyon cách ký tên tại fansign Nguồn: Pann…