in

Có phải đây chính là minh chứng c&#…


Có phải đây chính là minh chứng của: “Một khi bạn đã xinh thì làm gì cũng thấy đáng yêu không?”

Cứ mỗi đợt fansign là Jennie lại khiến fans ‘chìm’ trong sự dễ thương thế này đây
Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

[requested]
Chủ đề: Lee Taeyong có lỗi hay kh&oci…

[requested] Chủ đề: Lee Taeyong có lỗi hay kh&oci…

Bài báo: “DoReMi Market” X1 Son Dongpyo “Em mu&…

Bài báo: “DoReMi Market” X1 Son Dongpyo “Em mu&…