Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì…

Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì mặc đồ. Ủa, là sao zậy, thầy Hưng dạy địa ???

Xem ảnh cuối để thấy sự “giả dối” của Hưng địa khi nói với fan “Chúng ta sẽ cùng nhau già đi” =)))

TVXQ Changmin trên bìa tạp chí GRAZIA số ra tháng 8.

Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì… 1

Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì… 2

Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì… 3

Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì… 4

Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì… 5

Có những người thiệt kỳ lạ. Trên bờ thì cởi đồ, dưới nước thì… 6

Bạn thấy sao ?

50 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Rating phim ngày 17/7 1. Tâm trạng khi yêu của anh chị (đài Giang…

Rating phim ngày 17/7 1. Tâm trạng khi yêu của anh chị (đài Giang…

ĐIỂM LẠI 10 TOUR DIỄN THÀNH CÔNG NHẤT CỦA CÁC NHÓM NHẠC NỮ 10.…

ĐIỂM LẠI 10 TOUR DIỄN THÀNH CÔNG NHẤT CỦA CÁC NHÓM NHẠC NỮ 10.…