in

Chủ đề: Nếu bàn về độ đẹp trai đây tuyệt đối là ăn gian.…

Chủ đề: Nếu bàn về độ đẹp trai đây tuyệt đối là ăn gian. Khuôn mặt của Kim Wooseok đã là chơi ăn gian rồi. Mới sáng mở mắt dậy thấy ảnh tóc đen thực sự quá đả kích (gif dưới cmt)
Nguồn: weibo

—–

1. [+385] Tóc đen đẹp trai vl! Mà đã là soái ca thì tóc gì cũng đẹp

2. [+280] Kim Wooseok tóc đen quá đẹp trai

3. [+248] Lớn lên đẹp trai đến màu tóc cũng đẹp

4. [+206] Khuôn mặt Kim Wooseok cứu cả đất nước

5. [+181] Đại soái ca Kim Wooseok

6. [+161] Kim Wooseok nhà mình cực kì đẹp trai

Loading...

7. [+140] Thực sự nhìn kĩ đẹp trai vãi 😮

8. [+129] Tóc đen đẹp thực sự

9. [+105] Cuộc sống của Kim Wooseok sau này nhất định phải tỏa sáng đó

10. [+101] Kim Wooseok sao lại đẹp thế được nhỉ

11. [+94] Lớn lên đẹp trai quá

—–
Cre: https://www.weibo.com/5607032695/I294rkoDV
Vtrans by Top Comments Vtrans


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

11 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Chủ đề: Top fansite của Kang Daniel đóng cửa sau khi tình cờ share…

Chủ đề: Top fansite của Kang Daniel đóng cửa sau khi tình cờ share…

D-NATION Entertainment thông báo sẽ sử dụng hành động pháp lý mạnh mẽ, có…

D-NATION Entertainment thông báo sẽ sử dụng hành động pháp lý mạnh mẽ, có…