in

Chủ đề: Fansite nổi tiếng của NCT Mark retwe…


Chủ đề: Fansite nổi tiếng của NCT Mark retweet bài bash X1
Nguồn: theqoo

“Hề hước vl Sweet Pea nim chị còn đó không?”

Có vẻ như vụ retweet không phải là nhầm vì chị ta retweet tận 2 bài bash Cho Seungyoun cơ

“Bọn tôi biết cậu có tự tìm kiếm tên mình mà nên là làm ơn giảm cân giùm cái đi, múi cậu đâu…

Khác

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

CHÍNH THỨC MỞ BÁN VÉ ONLINE AAA LÚC 14H…

CHÍNH THỨC MỞ BÁN VÉ ONLINE AAA LÚC 14H…

Xem video

Xem video