in

[Chủ đề] Kiểu lúm đồng tiền mà nhiều người thích Nguồn: Instiz Đây được…

[Chủ đề] Kiểu lúm đồng tiền mà nhiều người thích
Nguồn: Instiz

Đây được gọi là “lúm đồng tiền Ấn Độ”, khi mà nó nằm ở phía trên gò má


1. Thích nhất lúm đồng tiền Ấn Độ……ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

2. Mị ưng ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

3. Ôi ôi, nhìn moe vãi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

4. Mình.. muốn có.. lúm đồng tiền Ấn Độ

5. Tui cũng có này.. Nó làm tui trông già lắm nên chả thích..

6. Mình có… nhưng mà phải cười toe toét nó mới hiện cơ..

Loading...

7. Em muốn có lúm đồng tiền ㅠㅠㅠ

8. Cute ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

9. Đáng yêu vãi ㅜㅜ


Cre: pannchoa
Vtrans by Top Comments Vtrans
Pls tale out with cre. Thanks!


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

(Gộp 2 Bài) #Cfs3778 “Tài năng của BLACKPINK không phải là không có hay…

(Gộp 2 Bài) #Cfs3778 “Tài năng của BLACKPINK không phải là không có hay…

#Cfs3780 “BB TRẦN NÊN BIẾN RA KHỎI CHẠY ĐI CHỜ CHI Thật sự các…

#Cfs3780 “BB TRẦN NÊN BIẾN RA KHỎI CHẠY ĐI CHỜ CHI Thật sự các…