in

Các trang phục độc đáo trong cuộc thi Miss Grand Thái Lan Có thể…

Các trang phục độc đáo trong cuộc thi Miss Grand Thái Lan😂
Có thể nói trong số các nước trên thế giới, Thái Lan luôn là nơi có nhiều thể loại quốc phục độc đáo khó ngờ đến nhất :))))

(Ảnh: Miss Grand Thailand)


Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Bài báo: Kangin tuyên bố rời Super Junior “Xin lỗi và chúc các thành…

Bài báo: Kangin tuyên bố rời Super Junior “Xin lỗi và chúc các thành…

Toàn án Quận Seoul bác bỏ đơn kháng cáo của LM Ent liên quan…

Toàn án Quận Seoul bác bỏ đơn kháng cáo của LM Ent liên quan…