in

#Blogger Các sách của sao: Vương Tuấn Khải, Lý Dịch Phong, Lưu Hạo Nhiên,…

#Blogger

Các sách của sao: Vương Tuấn Khải, Lý Dịch Phong, Lưu Hạo Nhiên, Trịnh Sảng, Trương Nghệ Hưng, Dương Dương, Mã Thiên Vũ, Tôn Lệ, Hứa Ngụy Châu. Bạn đã mua của ai rồi???

Loading...


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

50 Comments

Đưa ra ý kiến
  1. Chắc ít bạn biết cuốn Đột nhiên đến Tây Tạng của Trần Khôn nhỉ? Mình đã đọc cuốn ấy, thực sự trước nay không phải fan Trần Khôn nhưng sau khi đọc thực sự thấy ở con người anh một điều gì đó chạm tới trái tim mình. Đó là gì nhỉ, mình cũng không chắc… Có lẽ là sự chân thực đi.
    Thấy được ở anh một chút yếu đuối, một chút khắc nghiệt, một chút cố chấp, cùng rất nhiều nỗ lực và rất nhiều tình yêu. Con người thì ai cũng có những thứ ấy thôi, tách riêng ra mà nói thực khó làm mình cảm động. Nhưng khi xếp lại, thấy sự chênh lệch giữa các mảng màu là thứ đang tạo thành một bức tranh, một con người hoàn chỉnh, cảm giác sau cùng chính là, “à, đó là sự chân thực”.
    Mình đọc bản Việt, bản dịch của Nguyễn Vinh Chi thì khỏi nói rồi, chị cũng dịch khá nhiều tác phẩm văn học nữa, rất chắc tay. Giấy in chất lượng, rất thơm :>>>>

Trả lời

Hôm nay (17/04) đột dưng Jay Park tuyên bố sẽ giải nghệ trong vài…

Hôm nay (17/04) đột dưng Jay Park tuyên bố sẽ giải nghệ trong vài…

Lưu Cường Đông năm ngoái bị tố cưỡng bức, sau đó đã được phán…

Lưu Cường Đông năm ngoái bị tố cưỡng bức, sau đó đã được phán…