in

Bài báo: Krystal, vẻ đẹp không đ&#789…


Bài báo: Krystal, vẻ đẹp không đổi
Nguồn: Naver

======

1.(+22,-3) Chẳng xấu bao giờ ㅋㅋ xinh ơi là xinh

2.(+20,-5) Đẹp quá

3.(+7,-4) Vẻ đẹp tui hằng ao ước ㅠㅠ

Khác

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

Chủ đề: Ảnh gif thần thánh của n&#791…

Chủ đề: Ảnh gif thần thánh của n&#791…

Chủ đề: View của TWICE “Feel Special” sau kh…

Chủ đề: View của TWICE “Feel Special” sau kh…