in

Aladdin sẽ được phát hành tại Việt Nam với 2 phiên bản: Phụ đề…

Aladdin sẽ được phát hành tại Việt Nam với 2 phiên bản: Phụ đề và Lồng tiếng.

Đây là bộ phim nhạc kịch người đóng đầu tiên của Disney lồng tiếng Việt khi phát hành tại Việt Nam.

Loading...


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

39 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

[NGƯỜI LÊN TIẾNG TỐ CÁO VỤ BURNING SUN BỊ GỬI ĐẾN CƠ QUAN CÔNG…

[NGƯỜI LÊN TIẾNG TỐ CÁO VỤ BURNING SUN BỊ GỬI ĐẾN CƠ QUAN CÔNG…

Bình chọn top 11 nữ thần cổ trang 1. Cúc Tịnh Y 2. Trần…

Bình chọn top 11 nữ thần cổ trang 1. Cúc Tịnh Y 2. Trần…