in

17/5/2019, Luật về hôn nhân đồng tính chính thức được thông qua tại Đài…

17/5/2019, Luật về hôn nhân đồng tính chính thức được thông qua tại Đài Loan. Đài Loan đã trở thành nơi đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Châu Á.
Love is love 🌈
— Nguồn : Cbiz- Trà xanh chanh đá

Loading...


Loading...

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

One Comment

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Instiz: Nayeon siêu cuốn hút khi biểu diễn trước các sinh viên đại học…

Instiz: Nayeon siêu cuốn hút khi biểu diễn trước các sinh viên đại học…

Chỉ số truyền thông ngày 17/5 (diễn viên) 1. Đặng Luân 2. Dương Mịch…

Chỉ số truyền thông ngày 17/5 (diễn viên) 1. Đặng Luân 2. Dương Mịch…