DthươngDthương YêuYêu HayHay

★ THÍ SINH GÂY SỐT KHI THAM GIA TRANH TÀI TRONG “THANH XUÂN CÓ BẠN” MÙA 2 ★

★ THÍ SINH GÂY SỐT KHI THAM GIA TRANH TÀI TRONG “THANH XUÂN CÓ BẠN” MÙA 2 ★

Lưu Mộng (1997), đến từ Hàng Châu, Chiết Giang. Cao 1m7, thông thạo Taekwondo.

Đặc biệt, “Thanh Xuân Có Bạn” mùa 2 là show dành cho nữ 🙂

★ THÍ SINH GÂY SỐT KHI THAM GIA TRANH TÀI TRONG “THANH XUÂN CÓ BẠN” MÙA 2 ★ 1
★ THÍ SINH GÂY SỐT KHI THAM GIA TRANH TÀI TRONG “THANH XUÂN CÓ BẠN” MÙA 2 ★ 2
★ THÍ SINH GÂY SỐT KHI THAM GIA TRANH TÀI TRONG “THANH XUÂN CÓ BẠN” MÙA 2 ★ 3
★ THÍ SINH GÂY SỐT KHI THAM GIA TRANH TÀI TRONG “THANH XUÂN CÓ BẠN” MÙA 2 ★ 4

Đăng bởi K Crush

Bạn thấy sao ?

36 Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

[TOP 30 BXH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU IDOL THÁNG 12]

[TOP 30 BXH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU IDOL THÁNG 12]

#Cfs5691

#Cfs5691